Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 67.38
ze dne 08.07.2009

Usnesení k opravě střechy Bazovského 1118 - 1120, Praha 6 – Řepy

Rada MČ

I. PROJEDNALA

přijetí nabídky veřejné zakázky malého rozsahu zadané dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů na službu – zpracování prováděcí projektové dokumentace „Oprava střechy Bazovského 1118 - 1120, Praha 6 – Řepy“


II. SOUHLASÍ

s přijetím nabídky uchazeče: Ing. Jan Koloděj, Jeseniova 1373/77, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČ: 69212261

Nabídková cena - 39 000 Kč, uchazeč není plátcem DPH.


III. UKLÁDÁ

OÚRI zajistit potřebné, starostce se ukládá podpis objednávky

Tisk Export článku do PDF