Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 69.4
ze dne 05.08.2009

Usnesení k opravě střechy Bazovského 1118 - 1120

Rada MČ

I. PROJEDNALA

vypsání výzvy na realizaci Opravy střechy Bazovského 1118-1120, Praha 6 – Řepy dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a zajištění výkonu autorského dozoru projektanta a výkonu koordinátora BOZP


II. SOUHLASÍ

s vypsáním výzvy na zhotovitele realizace opravy a se zajištěním autorského dozoru projektanta a výkonu koordinátora BOZP


III. UKLÁDÁ

OÚRI zajistit potřebné, starostce se ukládá podpisy výzvy

Tisk Export článku do PDF