Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 38.38
ze dne 16.07.2008

Usnesení k opravě chodníku ul. Severýnova - Kolínova ke křižovatce Ke Kaménce

Rada MČ

I. projednala přijetí nabídky na zpracování zadávací prováděcí dokumentace "Oprava chodníku Severýnova - Kolínova ke křižovatce Ke Kaménce".


II. souhlasí s přijetím nabídky firmy PPÚ, Vyžlovská 36, 100 00 Praha 10, IČO: 496 13 481, DIČ: CZ 496 13 481, nabídková cena bez DPH 60 000 Kč, vč. DPH 71 400 Kč. Souhlasí s financováním z fondu obnovy majetku úpravou rozpočtu m. č. Praha 17


III. ukládá OÚRI Ing. Filipové zajistit potřebné, starostce ukládá podpis objednávky.

Tisk Export článku do PDF