Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 64.33
ze dne 03.06.2009

Usnesení k opravě chodníku ul. Krolmusova v Praze 6 - Řepích

Rada MČ

I. PROJEDNALA

předložené nabídky na vypracování projektové dokumentace.


II. SOUHLASÍ

s výběrem projektanta Ing. Karla Čuřína.


III. UKLÁDÁ

OŽPD postupovat ve smyslu tohoto usnesení a pověřuje starostku podpisem smlouvy.

Tisk Export článku do PDF