Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 36.38
ze dne 16.06.2008

Usnesení k opravě chodníku před obj. č.p. 1096- 1099 ul. Žufanova

Rada MČ

I. projednala dodatek víceprací veřejné zakázky " Oprava chodníku před obj. č.p. 1096- 1099 ul. Žufanova".


II. souhlasí s dodatkem víceprací firmy Fanstav a.s., Jateční 540, Praha 7 , IČO 272 05 461, DIČ CZ272 05 461 , cena bez DPH 90 409,50, vč. DPH 107 588 Kč.


III. ukládá OÚRI zajistit potřebné , starostce se ukládá podpis dodatku víceprací.
Tisk Export článku do PDF