Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 67.30
ze dne 08.07.2009

Usnesení k opravě chodníku Kolínova – Ke Kaménce

Rada MČ

I. PROJEDNALA

přijetí nabídky veřejné zakázky malého rozsahu dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisům zpracování projektové dokumentace „Oprava chodníku Kolínova- Ke Kaménce“


II. SOUHLASÍ

s přijetím nabídky uchazeče: PPU spol. s. r. o., Inženýrský ateliér, Vyžlovská 2243/36, 100 00 Praha 10, IČ: 49613481

Nabídková cena bez DPH 82 500 Kč, vč. DPH 98 175 Kč.


III. UKLÁDÁ

OÚRI zajistit potřebné, starostce se ukládá podpis objednávky

Tisk Export článku do PDF