Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 17.1
ze dne 05.09.2007

Usnesení k opravě bodu č. 15.16 zápisu z 15. zasedání RMČ dne 8.8.2007

Rada MČ

I. bere na vědomí chybu v bodu č. 15.16 zápisu z 15. zasedání RMČ dne 8.8.2007


II. schvaluje opravu pořadí zájemců takto: obálka č. 20, 19, 8, 9.


III. ukládá OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Tisk Export článku do PDF