Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 64.6
ze dne 03.06.2009

Usnesení k oplocení víceúčelových hřišť ZŠ Socháňova

Rada MČ

I. PROJEDNALA

vypsání výzvy na veřejnou zakázku malého rozsahu dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na realizaci oplocení víceúčelových hřišť ZŠ Socháňova


II. SOUHLASÍ

s vypsáním výzvy


III. UKLÁDÁ

OÚRI zajistit potřebné, starostce se ukládá podpis výzvy

Tisk Export článku do PDF