Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 50.55
ze dne 08.12.2008

Usnesení k opětovné žádosti o sjednání schůzky

Rada MČ

I. byla seznámena s žádostí paní XY


II. ukládá vedoucímu OSOM předložit na příští jednání RMČ ( 12.1.2008 ) stanovisko k této záležitosti.

Tisk Export článku do PDF