Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 71.29
ze dne 02.09.2009

Usnesení k opakované žádosti paní XY, Makovského čp. 1142 o navázání nájemní smlouvy a žádost o posunutí splátkového kalendáře

Rada MČ

I. PROJEDNALA

opakovanou žádost paní XY, uživatelky bytu o vel. 1+1/L v 5. podlaží domu čp. 1142 v Makovského ulici, o navázání nájemní smlouvy a žádost o posunutí splátkového kalendáře


II. NESCHVALUJE

navázání nové nájemní smlouvy


III. SOUHLASÍ

s prodloužením splátkového kalendáře tak, aby došlo k uhrazení částky do konce prosince 2009. Pokud nedojde k uhrazení dlužných částek, dojde k ukončení nájemní smlouvy.


IV. UKLÁDÁ

vedoucímu OSOM zajistit splnění usnesení

Tisk Export článku do PDF