Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 65.52
ze dne 15.06.2009

Usnesení k opakované žádosti pana XY, Galandova čp. 1236 o přechod nájmu k bytu

Rada MČ

I. PROJEDNALA

opakovanou žádost pana XY, Galandova čp. 1236, o uznání přechodu nájmu bytu po odstěhování otce XY


II. SCHVALUJE

žádost o uznání přechodu nájmu k bytu č.XY o vel. 3+1/L ve 12. podlaží domu čp. 1236 v Galandově ulici na pana XY


III. UKLÁDÁ

vedoucímu OSOM informovat žadatele

Tisk Export článku do PDF