Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 14.5
ze dne 11.07.2007

Usnesení k opakované žádost manželů XY  o možnost splácení  poplatků z prodlení.

Rada MČ

I.projednala opakovanou žádost manželů XY,  nájemců  bytu v domě čp. 1195 ve Vondroušově ulici, o uzavření splátkové dohody na úhradu poplatků  z prodlení s měsíčními splátkami ve výši 1.500,- Kč


II. zamítá žádost


III. ukládá OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení

Tisk Export článku do PDF