Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 24.18
ze dne 10.12.2007

Usnesení k odvolání pana XY, nájemce bytu zvl.určení v domě čp. 1193-4, Vondroušova proti nepřidělení parkovacího místa v přízemí halových garáží

Rada MČ

I. projednala odvolání  pana XY, nájemce bytu zvl.určení v domě čp. 1193-4, Vondroušova ul. proti nepřidělení parkovacího místa v přízemí halových garáží. Odvolání ze dne 19.11.2007 bylo postoupeno majetkovou komisí č. 13 ze dne 3.12.2007 k projednání RMČ

II. neschvaluje návrh majetkové komise č. 13 ze dne 3.12.2007 řešit situaci účastí pana XY ve výběrovém řízení na garážové stání. Žádost bude řešena po ukončení šetření OSOM v přízemí halových garáží domu čp. 1192, Drahoňovského ulice, Praha - Řepy

III. ukládá vedoucí OSOM ukončit šetření do 31.12.2007 a předložit zprávu o výsledku na jednání RMČ  v lednu 2008

Tisk Export článku do PDF