Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 30.15
ze dne 17.03.2008

Usnesení k odvolání  se proti nezařazení žádosti pana XY o nájem bytu  do evidence žádostí o nájem obecního bytu  majetkovou komisí č. 15 ze dne 11.2.2008

Rada MČ

I. projednala odvolání pana XY, žadatele o nájem obecního bytu proti nezařazení jeho žádosti o byt do evidence žádostí na m.č. Praha 17 majetkovou komisí


II. schvaluje zařazení žádosti pana XY  do evidence žádostí, vedené na m.č. Praha 17


III. ukládá vedoucí OSOM seznámit předsedkyni MK s usnesením RMČ ze dne 17.3.2008

Tisk Export článku do PDF