Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 35.3
ze dne 04.06.2008

Usnesení k odvodu odpisů příspěvkových organizací do rozpočtu městské části v roce 2008 a jejich použití

Rada MČ

I. schvaluje
1. odvod odpisů příspěvkových organizací do příjmů rozpočtu městské části roku 2008 dle
    tabulky č. 1 tohoto usnesení
2. aby odvedená výše odpisů byla ve výdajích rozpočtu městské části roku 2008 zařazena
    na akci generální oprava parketové podlahy v tělocvičně ZŠ genpor. Františka Peřiny
3. dofinancování výše uvedené akce ve výši 518 197,- Kč z rezervy rozpočtu městské části
    roku 2008 

II. ukládá
1. odboru školství a kultury a kanceláři tajemníka
    informovat ředitele příspěvkových organizací dle bodu I/1 tohoto usnesení  
2. odboru školství a kultury
   informovat ředitelku ZŠ genpor. F.Peřiny dle bodu I/2 tohoto usnesení
3. ekonomickému odboru
    provést změny v rozpočtu městské části roku 2008-rozpočtová opatření dle bodu I.
    tohoto usnesení.

Tisk Export článku do PDF