Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 15.36
ze dne 08.08.2007

Usnesení k odstoupení člena komise životního prostředí a rozvoje

Rada MČ

I. bere na vědomí odstoupení Mgr. Jana Blahůta z komise životního prostředí a rozvoje.


II. schvaluje p. Libora Povýšila za člena uvedené komise


III. ukládá KZ a tajemnici komise postupovat ve smyslu tohoto usnesení.
Tisk Export článku do PDF