Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 39.13
ze dne 06.08.2008

Usnesení - k odmítnutí nabídky k odkoupení jednotky o vel. 4+1/L ve Vondroušově ulici, Praha 6 - Řepy<BR>-&nbsp;k žádosti o ponechání v evidenci výměn

Rada MČ

I. projednala

1. odmítnutí nabídky manž.XY o převod vlastnictví jednotky o vel. 4+1/L ve 3. podlaží domu čp. 1169, Vondroušova ulice, Praha 6 - Řepy

2. žádost manž. XY o ponechání v evidenci výměn stávajícího bytu za dva  byty menších rozměrů


II. bere na vědomí  odmítnutí nabídky manž. XY o převod vlastnictví jednotky  o   vel. 4+1/L ve 3. podlaží domu čp. 1169, Vondroušova ulice, Praha 6 -Řepy z důvodu rozvodu manželství

                 
III. schvaluje

1. pronájem bytu o vel. 2+k.k. v 5.patře,tj. 6.podlaží domu čp. 1145 v Makovského ul, Praha 6-Řepy  paní XY, Vondroušova 1169, nájemní smlouva bude  uzavřena  za podmínek původní nájemní smlouvy, tj.  na dobu neurčitou za regulované nájemné, které bude dále upravováno v souladu  s pravidly stanovenými zákonem č. 107/2006 a dalšími platnými předpisy

2. pronájem bytu o vel. 2+k.k. v 11. patře, tj. 12. podlaží domu čp. 1138 v Jiránkově  ulici, Praha 6 - Řepy panu XY, Vondroušova 1169 za podmínek původní  nájemní smlouvy, tj. na dobu neurčitou, za  regulované nájemné, které bude dále upravováno v souladu s pravidly stanovenými zákonem č. 107/2006 a dalšími platnými předpisy


IV. revokuje Usnesení RMČ č.31.25 ze dne 9.4.2008 


V. souhlasí a doporučuje ZMČ ke schválení revokaci usnesení ZMČ č.12.8. ze dne 28.5.2008


VI. ukládá  vedoucí OSOM  vydat pokyn k navázání nájemních smluv k bytům v domě čp. 1145 a v domě čp. 1138 a sepsání dohody o skončení nájmu a předání současného bytu v čp. 1169  Vondroušova ulice po schválení revokace usnesení ZMČ č.12.8 ze dne 28.5.2008


Revokace Usnesení RMČ č.31.25 - předložit návrh k projednání ZMČ dne 17.9.2008

Tisk Export článku do PDF