Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 55.2
ze dne 25.02.2009

Usnesení k odměně ředitelů příspěvkových organizací za II. pololetí 2008

Rada MČ

I. projednala návrhy odměn ředitelů příspěvkových organizací MČ Praha 17 za II. pololetí roku 2008


II. schvaluje výše odměn vyplácených vedoucím organizací z jejich rozpočtů


III. ukládá písemně informovat vedení příspěvkových organizací

Tisk Export článku do PDF