Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 63.5
ze dne 20.05.2009

Usnesení k odebrání osobního příplatku XY

Rada MČ

I. BERE NA VĚDOMÍ

důvody pro odebrání osobního příplatku panu XY


II. SCHVALUJE

odebrání osobního příplatku panu XY a ukládá personálnímu a platovému oddělení realizaci tohoto opatření

Tisk Export článku do PDF