Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 65.14
ze dne 15.06.2009

Usnesení k obnovení termínovaného vkladu

Rada MČ

I. SOUHLASÍ

s obnovením termínovaného vkladu s individuální úrokovou sazbou na další tři měsíce


II. SOUHLASÍ,

aby obnovený termínovaný vklad s individuální úrokovou sazbou byl navýšen o vyúčtovaný úrok za předchozí období


III. ZPLNOMOCŇUJE

Bc. B. Černovského – zástupce starostky městské části k podepsání Smlouvy o účtu ČSOB Termínovaný vklad s individuální úrokovou sazbou

Tisk Export článku do PDF