Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 50.57
ze dne 08.12.2008

Usnesení k obnovení termínovaného vkladu

Rada MČ

I. schvaluje obnovení termínovaného vkladu s dobou trvání 3 měsíce.


II. schvaluje nahradit finanční prostředky hlavní činnosti, které se podílely na vytvoření termínovaného vkladu, finančními prostředky hospodářské činnosti.


III. ukládá  EKN postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Tisk Export článku do PDF