Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 39.10
ze dne 06.08.2008

Usnesení k objednání chemické a mikrobiologické analýzy spodní vody v okolí skládky Řepy

Rada MČ

I. souhlasí s objednáním rozboru vody. Organizačně zajistí OŽPD.
Tisk Export článku do PDF