Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 13.21
ze dne 27.06.2007

Usnesení k nesouhlasu nájemců domu Španielova č.p. 1286 k.ú. Řepy se stanovením pořadí domů určených k prodeji

Rada MČ

I. projednala nesouhlas nájemců bytového panelového domu ul. Španielova č.p. 1286 k.ú. Řepy se systémem použitý při stanovení pořadí domů určených k prodeji, tj. pořadí podle data přijatých žádostí.

II. zamítá žádost nájemců domu ul. Španielova čp. 1286 o přehodnocení kritérií při stanovení pořadí domů určených k prodeji, protože způsob podle data přijatých žádostí je dán Zásadami prodeje, které byly schváleny ZMČ dne 4.4.2007.

III. ukládá OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.
Tisk Export článku do PDF