Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 19.22
ze dne 03.10.2007

Usnesení k nedodržení lhůty splatnosti kupní ceny za byt. jednotku 1270/9 a návrh na odstoupení městské části Praha 17 od kupní smlouvy

Rada MČ

I. projednala návrh zástupce starostky p. Antonína Kopeckého na odstoupení od smlouvy o převodu vlastnictví jednotky 1270/9 registrované pod číslem  SM 07 00000145, uzavřené mezi MČ Praha 17 a manželi XY.


II. schvaluje v případě nedodržení lhůty splatnosti do 30.9.2007  odstoupení od smlouvy o převodu vlastnictví jednotky 1270/9, ve Španielově ulici čp. 1270, v Praze 6 - Řepích, registrované pod číslem SM 0700000145, uzavřené mezi MČ Praha 17 a manž. XY . Odstoupení od smlouvy může být vzato zpět, pokud do doby  vrácení doručenek a předložení návrhu na zpětný zápis  katastrálnímu úřadu bude kupní cena  připsána na účet městské části Praha 17.


III. zmocňuje starostku městské části Praha 17 k podpisu prohlášení o odstoupení od předmětné smlouvy


IV. ukládá OSOM  postupovat podle usnesení.

Tisk Export článku do PDF