Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 29.3
ze dne 06.03.2008

Usnesení k  přezkoumání hospodaření městské části Praha 17 za rok 2008

Rada MČ

I. rozhodla, že přezkoumání hospodaření městské části Praha 17 za rok 2008 budeme požadovat od Magistrátu hl.m. Prahy.
Tisk Export článku do PDF