Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 36.16
ze dne 16.06.2008

Usnesení k návrhu změny pravidel pronájmu startovacích bytů pro mladé rodiny za regulované nájemné v Městské části Praha 17

Rada MČ

I. projednala návrh MK ze dne 9.6.2008 na schválení změny v pravidlech pronájmu startovacích bytů pro mladé rodiny za regulované nájemné v Městské části Praha 17


II. souhlasí a doporučuje ZMČ schválit změnu v pravidlech pronájmu startovacích bytů pro mladé rodiny za regulované nájemné v Městské části Praha 17 a to takto:

v článku Podmínky pro přijetí žádosti
- bod 3: nahradit původní znění: "Druh a družka pečující společně o dítě, oba ve věku do 35 let (doložit kopii rodného listu dítěte, ze kterého je zřejmé, že oba jsou rodiči dítěte)" novým zněním: "Žadatel ve věku do 35 let alespoň s l dítětem ve vlastní péči (doložit kopií rodného listu dítěte)"
- bod 6 :text "uživatelem družstevního bytu" nahradit textem "není držitelem členského podílu v bytovém družstvu"


III. ukládá vedoucí OSOM předložit návrh na jednání ZMČ .
Tisk Export článku do PDF