Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 45.5
ze dne 20.10.2008

Usnesení k návrhu vyhlášky o aktualizaci cenové mapy stavebních pozemků na území hl.m. Prahy pro rok 2009

Rada MČ

I. projednala návrh vyhlášky o aktualizaci cenové mapy stavebních pozemků na území hl.města Prahy, k.ú. Řepy pro rok 2009.


II. schvaluje návrh vyhlášky cenové mapy stavebních pozemků rok 2009 pro spravované území MČ Praha 17.


III. ukládá vedoucímu OSOM informovat  odbor správy majetku hl.m. Prahy.

Tisk Export článku do PDF