Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 25.7
ze dne 09.01.2008

Usnesení k návrhu vyhlášky hl.m.Prahy,kterou se mění vyhláška č.23/1998 Sb.hl.m.Prahy, o ověřování znalosti řidičů na území hl.m.Prahy

Rada MČ

I. projednala předložený návrh vyhlášky hl.m.Prahy.

II. souhlasí bez připomínek.

III. pověřuje OŽPD informovat o tomto MHMP Odbor dopravy.

Tisk Export článku do PDF