Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 14.16
ze dne 11.07.2007

Usnesení k návrhu smlouvy "Dohoda o spolupráci" při financování kupní ceny prodávaných<br />bytových jednotek ve správě městské části Praha 17

Rada MČ

I. projednala návrh smlouvy "Dohoda o spolupráci", kterou předložila Českomoravská stavební spořitelna, a.s.


II. zplnomocňuje  starostku městské části Praha 17 - pí Jitku Synkovou k podepsání Dohody o spolupráci mezi  Českomoravskou stavební spořitelnou, a.s. a městkou částí Praha 17, kde předmětem dohody je zajištění financování koupě bytových jednotek,včetně příslušných podílů na společných částech budovy a podílů na pozemcích prostřednictvím meziúvěrů a úvěrů ze stavebního spoření


III. ukládá
1. ekonomickému odboru
zveřejnit podepsanou Dohodu o spolupráci mezi Českomoravskou stavební spořitelnou, a.s. a městskou částí Praha 17 na webových stránkách městské části Praha 17
termín: ihned po podepsání Dohody o spolupráci
2. odboru správy obecního majetku
dle potřeby zajistit předání podkladů Českomoravské stavební spořitelně, a.s., tak jak vyplývá
z uzavřené Dohody o spolupráci - bod 2.1.-2.8 

Tisk Export článku do PDF