Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 25.9
ze dne 09.01.2008

Usnesení k návrhu rozpočtu městské části Praha 17 na rok 2008

Rada MČ

I. doporučuje návrh rozpočtu městské části Praha 17 na rok 2008 k projednání a následnému schválení na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17 dne 30.1.2008.


II. ukládá ekonomickému odboru zveřejnit Návrh rozpočtu městské části Praha 17 na rok 2008 na úřední desce a na webových stránkách městské části Praha 17 nejméně po dobu 15 dnů před jeho projednáváním  v Zastupitelstvu městské části Praha 17.

Tisk Export článku do PDF