Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 15.40
ze dne 08.08.2007

Usnesení k návrhu rozpočtu investičních výdajů pro rok 2008 vč. rozpočtového výhledu do roku 2010

Rada MČ

I. projednala návrh rozpočtu investičních výdajů pro rok 2008 vč. rozpočtového výhledu do roku 2010


II. souhlasí , aby tento návrh rozpočtu investičních výdajů pro rok 2008 vč. rozpočtového výhledu do roku 2010 byl předložen na finanční odbor MHMP


III. ukládá ekonomickému odboru postupovat dle tohoto usnesení
Tisk Export článku do PDF