Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 42.12
ze dne 08.09.2008

Usnesení k návrhu rozpočtového výhledu na roky 2009 až 2010

Rada MČ

I. projednala návrh rozpočtového výhledu na roky 2009 až 2010


II. schvaluje návrh rozpočtového výhledu na rok 2009 až 2010


III. ukládá Bc.B.Černovskému-zástupci starostky městské části předložit návrh rozpočtového výhledu na roky 2009 až 2010 k projednání a ke schválení na zasedání Zastupitelstva  městské části Praha 17 dne 17.9. 2008

Tisk Export článku do PDF