Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 50.49
ze dne 08.12.2008

Usnesení k návrhu rozpočtového provizoria městské části Praha 17 na období leden – únor 2009

Rada MČ

I. projednala Pravidla rozpočtového provizoria na období leden – únor 2009

                                                                                         
II. ukládá Bc. B.Černovskému-zástupci starostky městské části předložit Pravidla rozpočtového provizoria na období leden – únor 2009 ke schválení na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17 dne 17.12. 2008

Tisk Export článku do PDF