Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 12.6
ze dne 04.06.2007

Usnesení k návrhu odměn ředitelů škol, KS Průhon a Centra sociálně zdravotních služeb za I. pololetí 2007

Rada MČ

I. projednala návrhy odměn ředitelů škol, KS Průhon a Centra sociálně zdravotních služeb.


II. schvaluje, po úpravě,  výše odměn vyplácených vedoucím organizací z jejich rozpočtů.


III. ukládá tajemníkovi a OŠK písemně informovat vedení organizací.

Tisk Export článku do PDF