Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 21.25
ze dne 31.10.2007

Usnesení k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje

Rada MČ

I. projednala návrh obecně závazné vyhlášky a přílohu obecně závazné vyhlášky kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje.

 
II. schvaluje návrh obecně závazné vyhlášky a přílohy obecně závazné vyhlášky v předloženém znění.

Tisk Export článku do PDF