Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 13.8
ze dne 27.06.2007

Usnesení k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů

Rada MČ

I. projednala návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška
55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hl.m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů.


II. schvaluje návrh návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška
55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hl.m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů
bez připomínek.
Tisk Export článku do PDF