Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 13.13
ze dne 27.06.2007

Usnesení k návrhu novely obecně závazné vyhlášky č. 24/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění pozdějších předpisů

Rada MČ

I. projednala úplné znění přílohy č. 1 a přílohy č. 2 novely obecně závazné vyhlášky.


II. nemá připomínky k návrhu předmětné novely obecně závazné vyhlášky
Tisk Export článku do PDF