Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 67.35
ze dne 08.07.2009

Usnesení k návrhu novelizace obecně závazné vyhlášky č. 24/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Rada MČ

I. PROJEDNALA

v příloze č. 1 uvedené sazby místních poplatků z prodejního zařízení, reklamního zařízení a zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí.


II. PROJEDNALA

v příloze č. 2 návrh změn čísel parcelních zapsaných do katastru nemovitostí, která svým charakterem splňují prostory přístupné každému bez omezení a která lze pro účely výběru místního poplatku považovat za veřejné prostranství.


III. SCHVALUJE

sazby místních poplatků z prodejního zařízení, reklamního zařízení a zařízení lunaparků beze změn.


IV. SCHVALUJE

provedené změny čísel parcelních v příloze č. 2.


V. UKLÁDÁ

ekonomickému odboru, oddělení správy daní a poplatků promítnout schválené změny č. parc. do přílohy č. 2 OZV a v uvedeném termínu ji zaslat odboru daní, poplatků a cen MHMP.

Tisk Export článku do PDF