Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 32.10
ze dne 23.04.2008

Usnesení k návrhu  změny Z 1344/00 ÚP SÚ HMP

Rada MČ

I. projednala návrh změny Z 1344/00 územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy prodloužení trasy metra A z Dejvické na letiště  Ruzyně 
 

II. souhlasí s návrhem změny Z 1344/00 s připomínkou
-požadujeme etapové ukončení ve stanici Motol
-zapracovat budoucí větvení ve stanici Bílá Hora


III. ukládá OÚRI Ing. Filipové informovat Odbor územního plánu

Tisk Export článku do PDF