Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 13.2
ze dne 27.06.2007

Usnesení k návrhu nařízení hl.m.Prahy. kterým se vymezují oblasti hl.m.Prahy, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy

Rada MČ

I. souhlasí s předkládaným návrhem bez připomínek


II. pověřuje OŽPD informovat o tomto MHMP ve lhůtě 30 dní ode dne zveřejnění na úřední desce MHMP.
Tisk Export článku do PDF