Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 71.11
ze dne 02.09.2009

Usnesení k návrhu na zřízení nového pracovního místa

Rada MČ

I. SOUHLASÍ

se zřízením nového pracovního místa: dělnická profese pro odbor ŽPD s účinností od 1. 9. 2009


II.  UKLÁDÁ

tajemníkovi zapracovat příslušnou úpravu do OŘ MČ Prahy 17

Tisk Export článku do PDF