Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 21.22
ze dne 31.10.2007

Usnesení k návrhu na vypsání výzvy na veřejnou zakázku malého rozsahu dle § 12 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách "Studie-Hasičská stanice Řepy" a zajištění financování

Rada MČ

I. projednala  návrh na vypsání výzvy na veřejnou zakázku malého rozsahu dle § 12 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách "Studie-Hasičská stanice Řepy" a zajištění financování


II. souhlasí  s vypsáním výzvy na zpracování studie Hasičská stanice Řepy se zajištěním předběžného souhlasu správců, dotčených orgánů  a se zajištěním financování z rozpočtové rezervy na r. 2007. 


III. pověřuje starostku  podpisem výzvy a  Bc. Černovského  zajištěním  financování z rozpočtové rezervy na r. 2007

Tisk Export článku do PDF