Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 19.6
ze dne 03.10.2007

Usnesení k návrhu na vypsání výzvy na veřejnou zakázku "Projektová dokumentace k územnímu řízení  Makovského č.p. 1140 - 1145 a č.p. 1222 - 1227, Praha 17 - Řepy a zajištění rozhodnutí o umístění stavby"

Rada MČ

I. souhlasí s vypsáním výzvy.


II. pověřuje starostku podpisem výzvy


III. ukládá OÚRI postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Tisk Export článku do PDF