Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 15.14
ze dne 08.08.2007

Usnesení k návrhu na uzavření smlouvy

Rada MČ

I. projednala uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor umístěných v přízemí objektu Socháňova čp. 1221 v Praze 6 - Řepích mezi Městskou částí Praha 17 a Centrem sociálně zdravotních služeb.


II. schvaluje uzavřít mezi Městskou částí Praha 17 smlouvu o nájmu nebytových prostor umístěných v přízemí objektu Socháňova čp. 1221 v Praze 6 - Řepích o celkové velikosti 275,25 m2, za účelem umístění nízkoprahového zařízení - AT linka, AT poradna a D Klub (Centrum volného času) na dobu neurčitou, za nájemné ve výši 13,80 Kč za jeden byť i započatý metr čtvereční podlahové plochy pronajímaného prostoru za jeden kalendářní rok, tj. 3.808,80 = 3.808 Kč za jeden kalendářní rok (za jeden měsíc 317,50 Kč).

III. zmocňuje starostku MČ Praha 17 k podpisu smlouvy o nájmu nebytových prostor umístěných v přízemí objektu Socháňova čp. 1221 v Praze 6 - Řepích a případně jejích dodatků za účelem umístění nízkoprahového zařízení - AT linka, AT poradna a D Klub (Centrum volného času) mezi Městskou částí Praha 17 a Centrem sociálně zdravotních služeb, se sídlem Bendova čp. 1121, Praha 6 - Řepy.


IV. ukládá OSOM ve spolupráci s právním oddělením postupovat ve smyslu tohoto usnesení
Tisk Export článku do PDF