Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 18.19
ze dne 17.09.2007

Usnesení k návrhu na složení výběrové komise pro výběrové řízení na vedoucí/vedoucího odboru

Rada MČ

I. projednala návrh  složení výběrové komise:
z řad úředníků  - tajemník, personalistka,
z řad volených funkcionářů -    starostka  nebo zástupce starostky, v jehož kompetenci je daný odbor.
Starostka nebo zástupce starostky může delegovat svého náhradníka.
Komise sestavená na tomto principu bude jmenovaná tajemníkem pro každý jednotlivý případ po dohodě se starostkou a příslušným zástupcem starosty.

II. bere na vědomí složení výběrové komise pro výběrové řízení na funkci vedoucího úředníka.

III. ukládá předkladateli postupovat podle uvedeného postupu.

Tisk Export článku do PDF