Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 11.26
ze dne 23.05.2007

Usnesení k návrhu na pronájem volného bytu v domě čp. 1099 v Žufanově ulici, Praha 17 - Řepy

Rada MČ

I. byla seznámena s uvolněním bytu v domě čp. 1099 v Žufanově ulici.

II. schvaluje návrh majetkové komise č. 5 ze dne 7.5.2007 pronajmout byt žadatelce z evidence žádostí o výměnu obecního bytu s podmínkou, že ukončí dohodou nájem stávajícího bytu v domě čp. 1099 v Žufanově ulici, jehož je nájemkyní. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, za regulované nájemné, které bude dále upravováno v souladu s pravidly stanovenými zákonem č. 107/2006 Sb. a dalšími platnými předpisy.

III. ukládá OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Tisk Export článku do PDF