Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 22.31
ze dne 12.11.2007

Usnesení k návrhu na pronájem  bytu č. 77 o vel. 2+k.k. s přísl. v 11. patře domu čp.1136 v Jiránkově ulici, Praha 17 - Řepy

Rada MČ

I. byla seznámena s uvolněním bytu č. 77 o vel. 2+k.k. s přísl. v 11. patře domu čp. 1136 v Jiránkově  ulici, Praha 17 - Řepy.

II. schvaluje návrh majetkové komise č.12 ze dne 5.11.2007 a doporučuje ZMČ schválit pronájem bytu žadatelce z evidence žádostí o pronájem obecního bytu paní XY , (3 osoby). Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky za regulované nájemné, které bude dále upravováno v souladu s pravidly stanovenými zákonem č. 107/2006 Sb. a dalšími platnými předpisy. Nájemní smlouva bude dále prodloužena, pokud nájemce bude řádně plnit podmínky touto smlouvou stanovené. Na základě usnesení RMČ č. 233 ze dne 15.5.2006 bude ve smyslu § 686a) odst.1 až 5 obč. zákoníku v platném znění od nového nájemce požadováno složení peněžních prostředků ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a záloh na služby spojené s užíváním bytu.

III. ukládá OSOM předložit návrh k projednání v ZMČ.

Tisk Export článku do PDF