Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 13.22
ze dne 27.06.2007

Usnesení k návrhu na pronájem bytu č. 4 o vel. 3+1/L s přísl. ve 2. podlaží domu čp. 1016 v Laudově ulici, Praha 17 - Řepy

Rada MČ

I. byla seznámena s uvolněním bytu č. 4 o vel. 3+1/L s přísl. ve 2. podlaží domu čp. 1016
v Laudově ulici.

II. schvaluje návrh majetkové komise č. 5 ze dne 7.5.2007 pronajmout byt žadatelům z evidence žádostí o výměnu obecního bytu manželům XY s podmínkou, že ukončí dohodou nájem bytu v domě čp. 1136 v Jiránkově ulici, jehož jsou nájemci. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, za regulované nájemné, které bude dále upravováno v souladu s pravidly stanovenými zákonem č. 107/2006 Sb. a dalšími platnými předpisy.

III. ukládá OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.
Tisk Export článku do PDF