Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 12.23
ze dne 04.06.2007

Usnesení k návrhu na odstoupení MČ Praha 17 z funkce člena kontrolní komise společenství jednotek Španielova 1270 - 1276

Rada MČ

I. projednala návrh předkladatele na odstoupení M.č. Praha 17 z funkce člena kontrolní komise společenství jednotek domu Španielova 1270-1276

II. schvaluje odstoupení městské části Praha 17 z funkce člena kontrolní komise společenství vlastníků jednotek domu Španielova 1270 - 1276.

III. ukládá  vedoucí OSOM sdělit písemně výboru vlastníků jednotek domu Španielova 1270 - 1276 rozhodnutí o odstoupení městské části Praha 17 z funkce člena kontrolní komise.

Tisk Export článku do PDF