Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 19.3
ze dne 03.10.2007

Usnesení k návrhu na odpis zůstatků u vybraných účtů hospodářské činnosti, které byly vyčísleny v účetní evidenci při správě bytového fondu, kterou zajišťuje správní firma OPTIMIS, spol. s r.o.

Rada MČ

I. projednala návrh na odpis zůstatků u vybraných účtů hospodářské činnosti, které byly vyčísleny v účetní evidenci při správě bytového fondu, kterou zajišťuje správní firma OPTIMIS, spol. s r.o.


II. rozhodla proúčtovat do výnosů hospodářské činnosti roku 2007 zůstatky závazkových účtů ve výši 87 505,70 Kč . Dále rada rozhodla proúčtovat do výnosů hospodářské činnosti roku 2007 záporné zůstatky pohledávkových účtů ve výši 1 265 853,60 Kč.


III. ukládá:
spol. s r.o. OPTIMIS,  která vede účetní evidenci správy bytového fondu
- v rámci každé roční závěrky provádět důsledně inventarizaci rozvahových účtů a zůstatky na těchto účtech řádně dokládat
ekonomickému odboru úřadu městské části
- informovat pí Holečkovou - prokuristku spol. s r.o. OPTIMIS ve znění tohoto usnesení
- podílet se na důsledném provedení inventarizace rozvahových účtů v rámci účetní evidence
   hospodářské činnosti
Bc. B. Černovskému - zástupci starostky městské části
- předložit Návrh na odpis zůstatků u vybraných účtů hospodářské činnosti, které byly
  vyčísleny v účetní evidenci při správě bytového fondu, kterou zajišťuje správní firma
  OPTIMIS, spol. s r.o. k projednání a schválení na zasedání Zastupitelstva městské části
   Praha 17 dne 24.10. 2007

Tisk Export článku do PDF